PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Orde van dienst Orde van dienst

In de consistorie.

Verzamelplaats van ouderlingen, diakenen, kerkvoogden en de predikant.

De predikant kan een lijstje krijgen met namen van personen die genoemd kunnen worden in de voorbeden. Afgesproken wordt wie de bloemen krijgt.

De dienstdoende ouderling doet het consistoriegebed.

De predikant gaat na de dienstdoende ouderling de kerk in. Hij/zij kan gaan zitten op de stoel naast de preekstoel.

Voor de dienst:

Orgelspel.

Welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling.

Voorbereiding.

Intochtslied; predikant gaat achter de tafel in het koor staan.

Votum en groet.

Zingen.

Eventueel de Tien geboden.

Gebed van verootmoediging.

Zingen.

Dienst van het woord.

Gebed.

Schriftlezing. (predikant gaat achter de katheder staan).

Kinderen gaan na de schriftlezing naar de kindernevendienst.

Zingen.

Verkondiging (vanaf de kansel, na de verkondiging weer achter de tafel in het koor).

Zingen.

Kinderen komen tijdens naspel terug in de kerk.

Eventueel de Geloofsbelijdenis.

Dienst van de gebeden.

Gebeden, voorbeden, stilgebed en gezamenlijk het Onze

Vader.

Inzameling van de gaven.

Slotlied.

Zegen met 3 keer gezongen ‘amen’ door gemeente.

terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 21-04-2024 om 11:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.