PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Profielschets van Protestantse Gemeente Augustinusga Profielschets van Protestantse Gemeente Augustinusga
Profielschets van Protestantse Gemeentge Augustinusga

Kerkelijke gemeente

 
Kenmerken van de gemeente Dorpsgemeente
Kleur/ligging
 
Midden orthodox
 
Visie/missie Wat ons met elkaar verbindt in de gemeente is dat wij in God geloven en zijn naam prijzen op verschillende manieren.
De Bijbel is de inspiratie voor ons doen en laten; hoe wij ons leven inrichten.
Wij zoeken elkaar op, want we zijn met elkaar verbonden, hebben oog voor elkaar en oog voor de naaste zowel In de gemeente, het dorp en de wereld
Samen zorgen wij voor activiteiten en doen we dingen met elkaar.
 
Gemeenteleden:

 
De gemeente telde februari 2019 428 leden. Belijdende leden: 122; doopleden 249; niet gedoopt 57
Naar leeftijd:
0-19 jaar: 80, 20-39: 95, 40-59: 142, 60-79: 92, 80 en ouder: 18
Er is sprake van een teruglopend aantal gemeenteleden. De erediensten worden elke zondag bezocht door gemiddeld ongeveer 50 mensen.
 
Organisatie De kerkenraad bestaat uit 8 leden, van wie twee pastorale ouderlingen, een jeugdouderling, een ouderling-kerkrentmeester en twee diakenen. Boventallig zijn de voorzitter en de scriba van de kerkenraad. Een aantal gemeenteleden ondersteunen de ouderling(en) onder meer door het afleggen van bezoeken. Binnen onze gemeente zijn verschillende commissies, o.a. KinderKerk Werk, Liturgie. Een grote groep leden toont zijn betrokkenheid bij overige praktische zaken.
Samenwerking in ring Buwekleaster.
 
Accenten en Beleid 
  • We werken aan de eenheid van de gemeente, de saamhorigheid, het meeleven met elkaar en met het dorp
  • We werken aan verdieping en staan open voor verandering. We werken aan uitstraling.
Speerpunten van het beleid zijn:
Kerkdiensten, waarvoor de medewerking gezocht wordt van gemeenteleden zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering; bv. afwisselende kerkdiensten,themadienst en, interactieve diensten, kinderdiensten door KinderKerkeWerk  georganiseerd en zangdiensten.
 
Korte weergave van visie en missie De kernfuncties van onze kerk zijn:
* Omzien naar de naaste.
* Samen de goede boodschap vieren.
* Een gastvrij huis bieden aan iedereen.
* Het verhaal van Christus uitdragen in woord en
  gedrag

* Open zijn, elkaar en anderen accepteren.
* Samen zetten we ons in voor de gemeente en
   het dorp

 
 
Omvang werktijd predikant 20 % (op dit moment vacant)
Kerkelijk werkers: 10 uren (op dit moment vacant)
Pastorie aanwezig Ja
Vrouw in het ambt Ja
Bijbelvertaling NBV en Bijbel in gewone taal
Welke liedbundels Nieuw Liedboek
Liedboek voor de kerken
Evangelische liedbundel
De liederen kunnen worden meegezongen m.b.v. een beamer, o.a. ook opwekkingsliederen voor kinderen.

Burgerlijke gemeente
 
Bereikbaarheid/
Voorzieningen
 
In Augustinusga is een dorpsschool De
Twa-Ikker. Voortgezet onderwijs is te vinden in Surhuisterveen, Drachten en Buitenpost.
Culturele voorzieningen zijn vooral georiënteerd op Surhuisterveen, Burgum, Drachten, Leeuwarden en Groningen.

Augustinusga heeft een rijk verenigingsleven.

februari 2019
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 14-04-2024 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.