PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
September 2020 - Overdenking September 2020 - Overdenking

Romeinen 12 - maak een nieuw begin!

Niet iedereen zit er op te wachten, maar het lijkt onontkoombaar: het einde van de zomer nadert. We hopen op een nazomer met heel wat mooie dagen, maar tegelijkertijd treffen we voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Maar wat voor seizoen zal dit zijn? Sinds het uitbreken van het coronavirus is het erg lastig om vooruit te kijken. We volgen de getallen over nieuwe besmettingen, opnames op de intensive care en het aantal mensen dat gestorven is aan de gevolgen van het virus. De laatste weken is er bij velen het gevoel van toenemende dreiging. Hoeveel lokale uitbraken zijn er nodig om weer terug te moeten naar een al dan niet intelligente lockdown?
En toch is het nodig en goed om plannen te maken voor het nieuwe seizoen. Met name voor de jeugd zijn de maatregelen inmiddels zo versoepeld dat de verwachting is dat al het jeugdwerk na de zomer weer van start kan. Maar hoe zal het gaan met de kerkdiensten? Bij het hanteren van de 1,5 meter maatregel kunnen er zo’n 60 à 70 mensen plaats nemen in de doarpstsjerke van Surhuizum. Maar wie zal er komen? Is het op de eigen tijd thuis luisteren naar één van de vele onlinediensten voor gemeenteleden aantrekkelijker dan samenkomen in de kerk? Zeker als we elkaar alleen maar op afstand kunnen ontmoeten, we niet kunnen zingen en het de vraag blijft wat nu wel en niet veilig is?


De hele coronaproblematiek, met gevaar voor de gezondheid, maar ook met enorme en wereldwijde gevolgen voor de economie en politiek, is slechts één van de grote problemen waarmee we in onze tijd te maken hebben. Je zou het bijna vergeten, maar er is op veel plaatsen in de wereld een verwoede strijd gaande tussen bevolkingsgroepen, er zijn ontelbaar veel mensen op de vlucht voor geweld en bittere armoede, er zijn grote zorgen over het milieu en de veranderingen in het klimaat, de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en met regelmaat vinden grote rampen plaats. Wat is tegen deze achtergrond het belang van kerkgang en gemeentewerk? Of - anders gezegd - wat zien wij als het

belang van het Evangelie van Jezus Christus, voor onszelf en voor onze taak in deze tijd? Hebben we een Woord van hoop voor deze wereld en laten we zien hoe dat in de praktijk van het leven invulling kan krijgen?

De apostel Paulus schrijft in Romeinen 12:2: U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen Paulus waarschuwt hier mijns inziens voor het grote gevaar dat we ons als christenen laten meeslepen in de dynamiek of de hectiek van het wereldgebeuren. Natuurlijk hebben we te maken met alles wat er in de wereld gebeurt, want ook wij zijn er onderdeel van. De vraag is echter hoe wij in de wereld staan? Laten wij onze keuzes in besteding van tijd, geld en mogelijkheden bepalen door ‘de waan van de dag’, dat wil zeggen door de informatie die via de media en de reclame tot ons komt? Of laten we ons doen en laten bepalen door wat Paulus elders noemt: de gezindheid van Christus Jezus (Fil. 2:5)?
In Romeinen 12 maakt Paulus heel concreet waarom hij oproept om onze gezindheid te vernieuwen. Het gaat erom dat wij ontdekken wat God van ons wil en om daarnaar dan ook te leven – ín deze wereld vol ellende en kwaad! In plaats van ons te verliezen in gepieker over hoe het allemaal verder zal gaan, met corona, met onze financiële situatie en met de toekomst van de kerk, is het raadzaam ons af te vragen wat God van ons wil - van ieder persoonlijk, maar ook van ons als gemeente van Christus. Willen we onze gaven en talenten zó inzetten, dat wat wij doen goed, volmaakt en God welgevallig is (v. 2b)?
Het gaat er daarbij niet om dat wij onszelf onder druk zetten om zoveel mogelijk te presteren, maar dat wij ons laten aanvuren door de Geest van God (v. 11). We hoeven niet allemaal hetzelfde of evenveel te doen, het gaat om onze ‘gezindheid’! Anders geformuleerd: laten we ons – ook aan het begin van dit nieuwe seizoen –aansturen door de oproep van Paulus: stel uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst (v. 1)?! Als we dat doen, dan hoeven wij onszelf niet te bewijzen, maar kunnen we ons richten op het doen van het goede voor alle mensen (v. 17b).
Dat is namelijk wat er werkelijk toe doet, in de dienst aan God in deze wereld. Een gezegend nieuw seizoen gewenst!

ds. Guda Borger
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 21-04-2024 om 11:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.