PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
September 2022 - Tsjerkefinster September 2022 - Tsjerkefinster
Fan de dûmny

Aandacht en verwondering
Tijdens onze vakantie was de plaatselijke kerk door de week open en liepen we naar binnen. Hartelijk welkom geheten door een vrijwilliger van de gemeente. Boaz vond de kerk maar wat interessant, vooral het liturgisch centrum waarbij hij verheugd ‘trap!’ riep en vrolijk aan het klimmen ging. We liepen (renden) wat rond en bekeken de kerk, totdat ineens het orgel ging spelen. Boaz keek om zich heen, ging zitten op een opstapje en luisterde aandachtig.

Prachtig is het hoe kleine kinderen ons soms kunnen herinneren aan het hebben van ontzag voor God. Een vlinder op hun hand, een bloem in het gras, orgelmuziek, de geluidjes van een pasgeboren baby. Kinderen nemen de tijd om aandachtig te kijken, te luisteren, zich te verwonderen. Ze hebben oog en oor voor het wonder, voor Gods scheppende kracht. Daarmee zijn ze wat mij betreft altijd weer een voorbeeld voor ons, als we om wat voor reden dan ook, die momenten van verwondering missen.

Nieuw seizoen – nieuwe collega
Met die les nog vers in mijn geheugen ben ik inmiddels weer uitgerust en dankbaar aan het werk. Er staat van alles in de planning voor het nieuwe seizoen, zowel in onze gemeente als ook binnen ons samenwerkingsverband met Drogeham, Kootstertille, Twijzel en Harkema. Geweldig nieuws hierin is dat ds. Johan van der Sleen zondag 25 september intrede zal doen als predikant in Drogeham. We hopen nu het team van voorgangers eindelijk compleet is, de samenwerking van de gemeentes concreter te kunnen gaan vormgeven. Hierover later meer nieuws.

Gesprekskringdrie avonden najaar 2022
Ondanks de wat krappe agenda zou ik het mooi vinden om dit seizoen een aantal avonden gesprekskring te houden in Augustinusga. Het is een andere manier van elkaar ontmoeten en samen de verdieping zoeken op thema’s en bijbelverhalen.

Ik wil graag met jullie aan de slag met een manier van werken die past bij het ‘contextueel bijbellezen’, waar ik lange tijd mee gewerkt heb in zowel Colombia als Nederland. We beginnen daarbij bij een (maatschappelijk) thema dat ons raakt in ons leven hier en nu en gaan er over in gesprek. Vanuit dat gesprek lezen we een bijbelverhaal.

Het is een manier van lezen die de Bijbel dichterbij brengt en ‘harten doet branden’ (lees Lucas 24 vanaf vers 13). Iedereen kan er aan mee doen, of je nu veel of helemaal niks weet over de Bijbel, jong en oud(er). Wees welkom!

T.z.t. volgt meer informatie, maar noteer de data van dit kalenderjaar alvast in je agenda: 19 oktober, 9 november, 7 december – in principe van 19.45u tot ongeveer 21.30u.
Heb je vragen of weet je nu al dat je mee wilt doen, dan is dat fijn om alvast te horen.


Bezoek?
Is er iets waar u/ jij over in gesprek wilt, laat het weten aan mij of iemand van het bezoekwerk of de kerkenraad. Ik maak graag een afspraak!


Hartelijke groet,
Ds. Inge
dsingelandman@gmail.com
0648829885


Van de kerkenraad

Enkele punten uit de vergadering van 7 juli 2022

De opening wordt verzorgd door Inge met gebed.
Aan het einde van de vergadering gaan we evalueren hoe het ervaren is om met een kleine kerkenraad te vergaderen.
Bij de notulen kwam de kerkenraadsdag naar voren, deze was op zondag 12 juni vanaf 13.30 uur in “de hege stins” in Eastermar. Erwin, Sietie en Nellie zijn geweest en het werd als positief ervaren. Het doel was om kennis te maken met de kerkenraadsleden van de ring, dit werd in spelvorm uitgevoerd. Na de pauze werd besproken wat er achter ons ligt en hoe gaan we verder in de toekomst, om 16.00 uur werd afgesloten met een hapje en een drankje.
Het ouderlingen van dienstrooster is inmiddels gemaakt door Hieke en omvat de predikant, ouderling van dienst, diakenen, beamer, koster, de lector en de organist. Een hele klus omdat bepaalde personen meerder functies bekleden.
Voor de scriba is nog steeds geen vervanging gevonden.
De notaris is nog steeds bezig met de nalatenschap van mevrouw Aaltje Piso.
Plannen voor de activiteiten voor het nieuwe seizoen worden gedaan door werkgroep “vieren”.
Er is een korte terugblik op het jaargesprek met Inge. Dit werd van beide kanten als plezierig ervaren. Ze vindt het werken hier leuk en doet dit met plezier. Helaas blijft er weinig tijd voor bezoekjes over.
Erwin heeft de plaatselijke regeling van 2006 met aanvullingen tot 2010 ontvangen uit het archief. Later is deze niet weer aangepast. Hij zal proberen dit uit te werken naar een nieuwe plaatselijke regeling.
Er is een voorstel gekomen om de postbus op te heffen en een brievenbus te plaatsen aan het gebouw, dit is kostenbesparend en de post kan gelijk bekeken worden omdat Inge en Erwin hun werkplek in de bovenzaal hebben. Het voorstel wordt aangenomen en Wibbe zal een brievenbus plaatsen.
Het voorstel om het contract met Erwin wordt per 1 mei 2023 om te zetten naar een vast contract, omdat hij dan drie jaar in dienst is geweest wordt aangenomen.
Er is een nieuwe headset aangeschaft omdat de oude vaak stoorde. De oude kan in het gebouw wel gebruikt worden omdat de installatie hier minder storingsgevoelig is.
Door omstandigheden kan Tsjerkepaad alleen doorgaan op 9 juli 2022. Er is dan tevens een herdenking van het overlijden van de vriendin van Gerrit Hofstra, die 25 jaar geleden is overleden en hier begraven ligt.
De afscheidsdienst voor de ambtsdragers werd als leuk ervaren. Ook de overstapdienst door Erwin werden als positief gezien voor de jeugd en tevens goede belangstelling.
De korte terugblik van de kleine samenstelling met de kerkenraad werd positief ervaren en deed niet onder het vergaderen met meer leden.
Tot slot zijn de meeste mensen weer terug van vakantie en kunnen we met frisse moed beginnen aan het nieuwe seizoen met de startdienst op 11 september. Graag tot ziens.

Namens de kerkenraad
Pieter Nicolai


Startzondag 2022 – Aan Tafel!

Dit nieuwe seizoen willen wij vieren met een feestelijke kerkdienst voor alle leeftijden.


Het thema is: ‘Aan Tafel!’. In de Bijbel, maar ook in de kerk, wordt vaak samen gegeten. Het houden van een maaltijd krijgt in de Bijbel een speciale plek: hier ontmoeten wij elkaar, luisteren we naar elkaar en raken we verbonden. Wanneer wij iets vieren mag een feestelijke maaltijd niet ontbreken. Samen eten schept verbondenheid. Het voedt lichaam en ziel. In de Bijbel kunnen we lezen dat God ook ons uitnodigt aan tafel. Hij nodigt ons ruimhartig uit en heeft een tafel klaarstaan met overvloed, helemaal gratis!

De Startzondag is op 11 september en de inloop is om 10.00 uur, in de Augustinitsjerke we beginnen dan met koffie en om 10.30 uur begint de dienst. Na de dienst gaan we aan tafel’ in het Tsjerkegebou waar we ruim de tijd hebben om elkaar te ontmoeten tijdens een gezamenlijke lunch. De dienst is onder leiding van Erwin Kooistra en met muzikale begeleiding van het ensemble van ‘De Bazuin’. Jullie komen toch ook?

Graag tot dan,

Commissie Startzondag

Jeugdwerk Augustinusga


Startactiviteit van het jeugdwerkseizoen: Sirkelslag 2022!
Op zondag 25 september hebben we om 16uur ’s middags de startactiviteit van ons seizoen. Dit keer willen we het seizoen beginnen met Sirkelslag: “het grootste, spannendste en meest interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit heel Nederland.”
Het thema dit jaar is: ‘Aan Tafel!’ Wie nodig je eigenlijk allemaal uit aan tafel? Ook mensen die je misschien niet goed kent en/of uit een ander land komen?
Alle jeugd van 8 t/m 16 jaar is van harte welkom om deze activiteit mee te spelen. Het wordt hoe dan ook een actieve, spannende en super gezellige middag! Inloop om 15.45 uur en we beginnen klokslag 16.00 uur! Het spel duurt ongeveer 90 minuten en daarna willen we voor de liefhebbers graag afsluiten met een lekkere maaltijd! Van harte welkom op 25 september vanaf 15.45 uur in het Tsjerkegebou!

Aanmelden is niet nodig! Voor extra informatie kun je mij contacten via bellen/appen: 06-42428824 of mailen: erwin_kooistra@hotmail.com

Namens het Kinderkerkenwerk,
Erwin Kooistra

Voor de kinderen

Hallo allemaal! School is alweer begonnen en we mogen weer veel dingen leren. Waar ben jij goed in en wat vind jij leuk om te doen? Hieronder is een plaatje met allemaal voorwerpen. Kun jij vinden wat bij je past? Hoe zou je anderen daarmee kunnen helpen?
Vakantie

In verband met onze verhuizing, trouwen en huwelijksreis heb ik van 26 augustus tot en met 10 september vakantie! Eventjes samen genieten voordat we weer aan het werk gaan. Op 11 september met de Startzondag begin ik weer. Ik hoop u en jou daar te zien!

Erwin Kooistra

Gezinsdienst zondagochtend 9 oktober

Om alvast in je agenda te zetten: Op zondagochtend 9 oktober is er weer een gezinsdienst! Ontmoeting, gastvrijheid en inhoud staan hier centraal. Daarom zal het weer een ontspannen samenkomst zijn met natuurlijk koffie/thee en ranja en wat lekkers. Het thema en verdere informatie volgt in de volgende Tsjerkefinster!

Erwin Kooistra

Por todo el Mundo

Beste donateurs en belangstellenden,
Bij deze nieuwsbrief nummer 63. 

Trinke zal op 3 september voor 2 weken naar Bolivia gaan om bij de trouwerij van Michel en Evelin te zijn. Zij zouden het erg leuk vinden om kaartjes te ontvangen van mensen die hen kennen. Wilt u hen geluk toewensen dan mag u dit sturen naar 

Michel en Evelin
Van Hamelstraat 29A
9714 HJ Groningen

Trinke zal dan zorgen dat het bij hen terecht komt. 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Por Todo El Mundo

Nieuwsbrief
Op 3 september is het eindelijk zover. Trinke zal voor het eerst sinds haar terugkomst in december 2019 weer naar Bolivia reizen (op eigen kosten). Door COVID was het lange tijd niet mogelijk, maar gelukkig kan het nu wel weer. Natuurlijk is het fijn om iedereen weer te kunnen ontmoeten, te kunnen zien hoe het project draait en de nieuwe kinderen te leren kennen. Daarnaast is het ook de bedoeling om personeel en belangstellenden in de gelegenheid te stellen om een presentatie over ASS (Autisme Spectrum Stoornis) bij te wonen. Trinke zal deze geven. We zien binnen de opvang steeds meer kinderen met deze diagnose, dus willen zorgen dat ze de beste zorg krijgen die we kunnen bieden.
De reden om juist in september naar Bolivia te gaan is omdat Evelin en Michel op 10 september gaan trouwen. Na jaren collega’s en vrienden te zijn geweest hebben ze besloten om hun relatie officieel te maken. Dit geeft het project een stabiele basis, waarop we samen verder kunnen bouwen.


 
 


 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 24-09-2023 om 9.30
Avondmaalmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.