PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Contactadressen Contactadressen

Postadres: Protestantse gemeente Augustinusga, Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost

Adres Augustinitsjerke: Geawei 15, 9284 TA Augustinusga

Adres 't Gebou: Abrahamsplein 7, 9284 TD Augustinusga

 

Predikant

ds. Inge Landman, 06-48829885

 
Kerkelijk werker
Erwin Kooistra, De Nachtegaal 6, Surhuisterveen, 06-42428824
Voorzitter

Vacant

 

 

Scriba

Mevr. S. Dijkstra, Skoalikkers 27, Augustinusga, 0512-352595

Mailadres: PKNAugkerk@hotmail.nl

 

Moderamen

Voorzitter: vacant

Scriba: mevr. S. Dijkstra, Skoalikkers 27, 0512-352595

Dhr. P.S. Nicolai, It West 42, 0512-352353

 

College van diakenen

Voorzitter mevr. H.N. Brandsma-Hansma, Reaskuorre 17, 06-23335938

Mevr. N. den Hartogh, Boskkamp 15, 0512-351545

Rekeningnummer diaconie:NL40RABO0113970552. 

Link naar diaconie

 

College van ouderling kerkrentmeesters

Voorzitter: Dhr. P.S. Nicolai, It West 42, 0512-352353


Contactpersoon: 

Mailadres: KRAugkerk@hotmail.nl


Kerkrentmeesters

Dhr. W. Ytsma, Skoalikkers 68

Dhr. K. van der Kooi, It West 27, 06-53998830

Dhr. W. Elzinga, Blauforlaat 28, 0512-351914


Dhr. G. Kamminga, it West 35, tel. 0512-351756

Mailadres: KRAugkerk@hotmail.nl

Link naar kerkrentmeesters 

 

College van ouderlingen

Mevr. A. IJlstra, Boskkamp 51, 06-30772544

Link naar pastoraat

 

Jeugdouderling

Mevr. N. Woudstra-Fijma, De Opslach 7,  06-28735211

Link naar jeugd


 

Beamteam

Mevr. T. Atsma, Skoalikkers 24, 0512-351889

Mevr. S. Dijkstra, Skoalikkers 27, 0512-352595

Mevr. N. Stam, Ymkershof 26, Kollumerzwaag.

Mevr. A. Zwart, Reaskuorre 1, Augustinusga, 0512-351517

Mailadres: BTAugkerk@hotmail.nl

 

Begraafplaats Augustinitsjerke

Dhr. A. van der Merk, Langelaan 27B,Surhuisterveen, 0512-351795

Meer info.

 

Boekhouder

Mevr. T. Atsma, Skoalikkers 24, Augustinusga, 0512-351889

Rekeningnummer: NL91RABO0304250848

Mailadres: finaugkerk@outlook.com

 

Evangelisatie commissie
Contactpersoon: mevr. T. Atsma, Skoalikkers 24, 0512-351889


Kerkgroet

 

 

Kinderkerkenwerk (KKW)

Zondagsschool en kindernevendienst
Contact: kkwaugustinusga@gmail.com.

Link naar KKW

 

Kosters

Dhr. J. en mevr. D. Spoelstra, Skoalikkers 21A, 0512-352205

Dhr. K.A. Luimstra, It Oost 10, 0512-350609

Mevr. T. Atsma, Skoalikkers 24, 0512-351889

Dhr. K. van der Kooi, It West, 06-53998830

Dhr. W. Ytsma, Skoalikkers 68

Dhr. W. van Wieren, Boskkamp 73, 0512-352704

 

Ledenadministratie

Dhr. E. Sijens, Boskkamp 6, Augustinusga, 0512-352701

 

Liturgie commissie

Contactpersoon: mevr. A. IJlstra-Jepma, Boskkamp 51, 0512-352356.


Liturgisch bloemschikken

Contactpersoon: mevr. M Broos-Dijkman, Feartswâl 19, 0512-351401

Link naar liturgisch bloemschikken

 

Organisten

Mevr. M.Postma-van der Meulen, Blauforleat 30, Augustinusga, 0512-351401

Dhr. B. Spijkerman, van Eysingalaan 2a, Kollum, 0511-453804

Dhr. A. Brouwer, De Kim 11, Surhuisterveen, 0512-778998

Dhr. A. Bosma, Klinkerbelsweg 3, Deventer, 0570-615225

Dhr. A. van der Merk, Tuorrebout 76, Burgum, 0511-40198

 

Preekvoorziening

Vacant
Mailadres:
pknaugkerk@hotmail.nl 

Tsjerkefinster

Kopij inleveren voor de 19de van de maand tenzij anders vermeld in Tsjerkefinster bij mevr. P. de Bruin, Geawei 33b, Augustinusga, 0512-352065

Mailadres: tsjerkefinster@gmail.com

 

Verjaardagsfonds

Contactpersonen:

Mevr. T. Elzinga- van der Veen, W.B. van der Kooiwei 46, 0512-352408

Dhr. R. Elzinga, W.B. van der Kooiwei 46, 0512-352408

 

Website augustinusga.protestantsekerk.net

Als u aanvullende gegevens of suggesties voor verbetering hebt dan kunt u mailen naar augustinusga.protestantsekerk@upcmail.nl

De website beheerder is dhr. J. Elzinga, Efterwei 4 Augustinusga, 0512-352972
 

Wijkcontacten en bezoekdames 75+ 

Link naar wijkcontacten en bezoekdames 75+

terug
 
 
 

Inloggen

Belangrijk nieuws ivm Corona

Voor actuele informatie verwijzen wij u graag naar de website van de PKN 

 

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.