PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Contactadressen Contactadressen

Postadres: Protestantse gemeente Augustinusga, Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost

Adres Augustinitsjerke: Geawei 15, 9284 TA Augustinusga

Adres 't Gebou: Abrahamsplein 7, 9284 TD Augustinusga

 

Predikant

Vacant
 

Pastoraal kerkelijk medewerker

Erwin Kooistra


Voorzitter

Dhr. R. Boonstra

Mailadres: ruurdboonstra55@gmail.com
Telefoon: 0512-351912

 

Scriba

Mevr. S. Dijkstra, Skoalikkers 27, Augustinusga, 0512-352595

Mailadres: PKNAugkerk@hotmail.nl

 

Moderamen

Voorzitter: dhr. R. Boonstra, Heawei 3, 0512-351912

Scriba: mevr. S. Dijkstra, Skoalikkers 27, 0512-352595

Dhr. P.S. Nicolai, It West 42, 0512-352353

 

College van diakenen

Voorzitter mevr. H.N. Brandsma-Hansma, Reaskuorre 17, 06-23335938

Mevr. N. den Hartogh, Boskkamp 15, 0512-351545

Rekeningnummer diaconie:NL40RABO0113970552. 

Link naar diaconie

 

College van ouderling kerkrentmeesters

Voorzitter: Dhr. P.S. Nicolai, It West 42, 0512-352353


Contactpersoon: 

Mailadres: KRAugkerk@hotmail.nl


Kerkrentmeesters

Dhr. W. Ytsma, Skoalikkers 68

Dhr. K. van der Kooi, It West 27, 06-53998830

Dhr. W. Elzinga, Blauforlaat 28, 0512-351914

Mailadres: KRAugkerk@hotmail.nl


Link naar kerkrentmeesters 

 

College van ouderlingen

Wijk 1: vacant

Wijk 2: mevr. A. IJlstra, Boskkamp 51, 0512-352356

Wijk 3: vacant

Link naar pastoraat

 

Jeugdouderling

Mevr. N. Woudstra-Fijma, De Opslach 7,  0512-350519

Link naar jeugd


 

Beamteam

Mevr. T. Atsma, Skoalikkers 24, 0512-351889

Mevr. A. Lijklema, Hoendiep 12, Gerkesklooster, 0512-350702

Mevr. S. Dijkstra, Skoalikkers 27, 0512-352595

Mevr. N. Stam, Ymkershof 26, Kollumerzwaag.

Mevr. A. Zwart, Reaskuorre 1, Augustinusga, 0512-351517

Mailadres: BTAugkerk@hotmail.nl

 

Begraafplaats Augustinitsjerke

Dhr. A. van der Merk, Langelaan 27B,Surhuisterveen, 0512-351795

Meer info.

 

Boekhouder

Mevr. T. Atsma, Skoalikkers 24, Augustinusga, 0512-351889

Rekeningnummer: NL91RABO0304250848

Mailadres: finaugkerk@outlook.com

 

Evangelisatie commissie
Contactpersoon: mevr. T. Atsma, Skoalikkers 24, 0512-351889


Kerkgroet

Kopij inleveren op vrijdag bij dhr. D.K. Miedema (d.miedema5@chello.nl), De Ring 40, Buitenpost

 

Kinderkerkenwerk (KKW)

Zondagsschool en kindernevendienst
Contact: kkwaugustinusga@gmail.com.

Link naar KKW

 

Kosters

Dhr. J. en mevr. D. Spoelstra, Skoalikkers 21A, 0512-352205

Dhr. K.A. Luimstra, It Oost 10, 0512-350609

Mevr. T. Atsma, Skoalikkers 24, 0512-351889

Dhr. K. van der Kooi, It West, 06-53998830

Dhr. W. Ytsma, Skoalikkers 68

Dhr. W. van Wieren, Boskkamp 73, 0512-352704

 

Ledenadministratie

Dhr. E. Sijens, Boskkamp 6, Augustinusga, 0512-352701

 

Liturgie commissie

Contactpersoon: mevr. A. IJlstra-Jepma, Boskkamp 51, 0512-352356.


Liturgisch bloemschikken

Contactpersoon: mevr. M Broos-Dijkman, Feartswâl 19, 0512-351401

Link naar liturgisch bloemschikken

 

Organisten

Mevr. M.Postma-van der Meulen, Blauforleat 30, Augustinusga, 0512-351401

Dhr. B. Spijkerman, van Eysingalaan 2a, Kollum, 0511-453804

Dhr. A. Brouwer, De Kim 11, Surhuisterveen, 0512-778998

Dhr. A. Bosma, Klinkerbelsweg 3, Deventer, 0570-615225

Dhr. A. van der Merk, Tuorrebout 76, Burgum, 0511-40198

 

Preekvoorziening

Dhr. R. Boonstra, Heawei 3, Augustinusga, 0512•351912
Mailadres: preekvoorzienerpgaugustinusga@gmail.com

 

Tsjerkefinster

Kopij inleveren voor de 19de van de maand tenzij anders vermeld in Tsjerkefinster bij mevr. P. de Bruin, Geawei 33b, Augustinusga, 0512-352065

Mailadres: tsjerkefinster@gmail.com

 

Verjaardagsfonds

Contactpersonen:

Mevr. T. Elzinga- van der Veen, W.B. van der Kooiwei 46, 0512-352408

Dhr. R. Elzinga, W.B. van der Kooiwei 46, 0512-352408

 

Website augustinusga.protestantsekerk.net

Als u aanvullende gegevens of suggesties voor verbetering hebt dan kunt u mailen naar augustinusga.protestantsekerk@upcmail.nl

De website beheerder is dhr. J. Elzinga, Efterwei 4 Augustinusga, 0512-352972
 

Wijkcontacten en bezoekdames 75+ 

Link naar wijkcontacten en bezoekdames 75+

terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 05-07-2020 om 9.30
U bent van harte welkom bij deze dienst. Vanwege de Corona-maatregelen is aanmelden noodzakelijk. U doet dit door via deze link het reserveringsformulier in te vullen. meer details

 
Belangrijk nieuws ivm Corona

Voor actuele informatie verwijzen wij u graag naar de website van de PKN 

 

meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


       0512-352425
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
Besloten gedeelte
  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.